602 404 744 bramtech.lublin@op.pl

Szlabany Bramtech Lublin

Szlabany dostępne w ofercie Bramtech Lublin to nowoczesne urządzenia, które pozwalają nadzorować ruch, spowalniają kierowców i dają możliwość pobrania opłaty oraz większej kontroli liczby pojazdów korzystających z parkingu, garażu czy po prostu z danej posesji.

Bezpieczeństwo posesji – szlabany

W miejscach wymagających szczególnego nadzoru, takich jak wjazd na teren posesji czy na parking, warto montować szlabany, pozwalające lepiej regulować ruch oraz kontrolować, czy osoby wjeżdżające na dany teren są do tego upoważnione. Stosując szlabany można zapobiec dostawaniu się na zastrzeżony teren niepożądanych osób. To popularne rozwiązanie przy wjazdach na teren wielu firm, na płatne parkingi, przy bramkach na autostradzie itd.

W Bramtech Lublin znajdziesz szlabany oraz specjalnie zaprojektowane zapory drogowe i systemy parkingowe, pozwalające lepiej zarządzać ruchem na terenie posesji. Nasz sklep współpracuje z najlepszymi dostawcami, dzięki czemu dostępne w ofercie systemy szlabanów pozwalają na wielokrotne korzystanie.

Szlabany - Bramtech Lublin

Szlabany dostosowane do wymagań

Dopasowanie parametrów szlabanu powinno być uzależnione od takich wartości, jak:

  • częstotliwość użytkowania,
  • szerokość przejazdu,
  • szybkość otwierania,
  • zastosowany mechanizm.

W przejazdach, gdzie każdego dnia pojawia się wiele samochodów warto wybrać urządzenia zapewniające szybkie i sprawne działanie ramienia, ale także posiadające mechanizm przygotowany do intensywnej pracy. Dopasowanie siły mechanizmu – elektromechanicznego czy elektrohydraulicznego – do warunków pracy szlabanu zapewni bardziej wydajne działanie. Szlaban rzadziej będzie ulegać usterkom przy regularnej konserwacji.

Jeśli szlaban jest postawiony w miejscu, gdzie potrzebna jest praca ciągła, ponieważ odbywa się tam nieustanny ruch, lepiej wybrać model przeznaczony właśnie do takiego rodzaju pracy. W przeciwnym razie w krótkim czasie mogą wystąpić usterki. Szlabany dostępne w ofercie Bramtech Lublin to modele pozwalające na dopasowanie parametrów pracy urządzenia ściśle do potrzeb klienta. Dzięki temu nasza oferta jest tak atrakcyjna.